Työnjohtokoulutuskokeilu

Työnjohtokoulutuskokeilu on Opetushallituksen (OPH) käynnistämä koulutus, jonka tavoitteena on kehittää työelämän tarpeiden mukaista työnjohdollista osaamista. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka omaavat omalla alalla tarvittavan ammattitaidon ja/tai oman alan ammatillisen tutkinnon sekä riittävän työkokemuksen alan työtehtävistä. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet kehittää työnjohdollisia tietoja ja taitoja sekä tukee henkilön siirtymistä työnjohtotehtäviin. Kokeilun erityisenä tavoitteena on tuottaa työnjohtokoulutukseen vaihtoehtoisia toteutusmuotoja ja opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja kouluttautumistapoja.

Koulutuskokeilussa on mukana 12 koulutuksen järjestäjää seuraavilta toimialoilta:

  • kone- ja metalliala,
  • kuljetusala,
  • autoala ja
  • kaupan ala
Kokeilukoulutuksen laajuus on kaupan alalla 40 opintoviikkoa ja autoalalla, kuljetusalalla ja kone- ja metallialalla 80 opintoviikkoa. Opiskelijan aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankkiman osaamisen mukaan koulutusaika voi yksilöllisesti vaihdella puolesta vuodesta kahteen vuoteen. LUE LISÄÄ.

Ajankohtaista

Yhteytt ei voi luoda
Tapahtuman pvmOtsikko